Logo Universiteit Utrecht

Beyond 'Religion versus Emancipation’

Over

In westerse samenlevingen en academische debatten na 9/11 wordt het idee dat religie en vrouwenemancipatie fundamenteel tegenover elkaar staan steeds vaker aannemelijk gevonden. De religieuze bekering van vrouwen in deze samenlevingen is daarom een interessant onderwerp, zowel academisch, religieus, en sociaal-politiek. Dit project tracht bekeringsprocessen van vrouwen op een kwalitatieve manier te bestuderen, als processen waarin nieuwe religieuze subjectiviteiten worden gevormd waarin gender en seksualiteit een belangrijke rol spelen.

We werken vanuit de hypothese dat vrouwen in het proces van bekering hun positie en subjectiviteit onderhandelen op het vlak van gender en seksualiteit. Opvattingen rond gendergelijkheid en vrouwelijke seksualiteit vormen hierbij een spanningsveld. Deze benadering neemt aan dat bekeringsprocessen worden beïnvloed door publieke debatten en religieuze voorschriften die de positie en seksualiteit van de vrouw bezien in tegengestelde normatieve richtingen. Dit project bestudeert vrouwelijke bekering als een voortdurende en gelaagde onderhandeling tussen autonomie en onderwerping, en ontwikkelt daarbij een innovatief interpretatief model dat gebaseerd is op ideeën over agency, lichamelijkheid, persoonlijke keuze, en religie.

Om deze onderzoeksdoelen te operationaliseren, bevat dit project drie deelprojecten: een kwalitatief PhD onderzoek naar belichaamde bekeringsprocessen van vrouwen in jodendom, christendom en islam; een postdoctorale studie naar bekering zoals deze gereguleerd en beschreven wordt aan de hand van heilige teksten in dezelfde tradities; en een postdoctorale studie naar publieke debatten over bekering in de Nederlandse, Vlaamse, en Britse context.

Dit vergelijkende onderzoek zal substantieel bijdragen aan het publieke en academische begrip van spanningen tussen religieuze en seculiere discours over gender, van bekering van vrouwen in de West-Europese context, en aan het studieveld van religie en gender in het algemeen.